Akvizio: Externí manager do firmyCEO, Obchodní ředitel, Projektový manager změny.

Dovolte si ten komfort externího a dočasného manažera na téma, které zrovna řešíte. Ať je to obchod nebo vrcholové řízení. 

Principy spolupráce

Naše práce ve Vaší firmě se vždy zakládá na těchto principech:

  • Etický rozměr
  • Legální
  • Oboustranně výhodný

Akvizio je složeno z lidí a jejich zkušeností. Služba má vždy lidský rozměr, rozhodně v mezích zákona a její výsledek je přínosný oběma stranám.

Příklad z praxe. Pokud firma trvá na své představě zavedení změny a externí manažer to pokládá za poškození klienta může z takové zakázky odstoupit. Další příklad. Pokud Akvizio neplní třeba docházku do společnosti, nemůže dostat zaplaceno a naopak.

Časté situace využití externího manažera

Klienti často uvažují o těchto podobách spolupráce:

  • Externí CEO – pomáhá majiteli změnit firmu do jiné podoby, zajistit hladký přechod a postarat se o operativu
  • Externí obchodní ředitel – pomáhá zejména obchodním firmám se stabilizací a rozvojem obchodního oddělení, často jde o praktický výcvik obchodníků, zavedení standardu procesu a vytvoření návyku obchodního týmu pracovat samostatně.
  • Externí manažer změny – klient identifikoval oblast, ve které si přeje pomoct sám, externí manažer změnu naplánuje a v čase zavede do praxe, odladí a také propojí s ostatními procesy. 

Časté dotazy

Doporučujeme se sejít, probrat. Pokud nebude jasno ani po tom, doporučujeme udělat situační analýzu té oblasti. Rozhodnout se potom.

Dáte vědět do mailu. Ukončení je s 14 denní výpovědí. Platíte odpracované hodiny v poměrné části.

Analýza i spolupráce může běžet současně. Naopak je výhodné to propojit. Analýza vhodně doplní i informace k již plněnému úkolu a naopak.

Jak Vám můžeme pomoci?

Napište nám, online nebo osobní schůzka je k dispozici.

Tohle bylo nejlepší rozhodnutí, udělat tuhle analýzu s Petrem Horákem. Rychle jsme se dostali v naší firmě k výsledku a seznamu návrhů co udělat dále. Oceňujeme hlavně ten pohled z vnějšku na naši firmu a skvělé čtení v lidech. Dokázali jsme pak zavádět dle doporučení krok za krokem a ono to funguje.

Markéta Galudárová
Obchodní ředitelka, QEX Praha

Chci si domluvit schůzku a získat více informací.